Tapscott o postępach wikinomii. Świat firmowym działem R&D

Czas wielkich, monolitycznych i samowystarczalnych firm już minął, a konwencjonalne narzędzia okazują się zbyt toporne i nie dość elastyczne, aby być motorem wzrostu i innowacji.

Z Donem Tapscottem rozmawia Tomasz Gregorczyk

Don Tapscott

Współautor koncepcji wikinomii i jeden z proroków nowej, sieciowej gospodarki. Jeden z największych światowych autorytetów w zakresie strategii biznesowych, prezes organizacji New Paradigm, badającej wpływ technologii informacyjnej na efektywność przedsiębiorstw, wykładowca kontraktowy w Katedrze Zarządzania Szkoły Zarządzania im. Josepha L. Rotmana na Uniwersytecie Toronto. Autor i współautor wielu książek, m.in. „Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation” (1997: „Dorastanie w epoce cyfrowej. Powstanie i rozwój pokolenia sieci”), „Gospodarka cyfrowa” (wyd. pol. 1998), „Digital capital. Harnessing the Power of Business Webs” (2000: „Kapitał cyfrowy. Jak okiełznać siłę sieci biznesowych”). źródło dontapscottcom
Tapscott o postępach wikinomii. Świat firmowym działem R&D
W opublikowanym w 2007 roku bestsellerze „Wikinomia” Don Tapscott i Anthony D. Williams stwierdzili, że społeczności sieciowe stworzyły nowy model produkcji – „masową współpracę”. Globalny, masowy i spontaniczny sposób rozwiązywania problemów miał zrewolucjonizować stare instytucje gospodarcze. „Makrowikinomia” to krok dalej: sieciowa inteligencja i oddolne zdolności organizacyjne mogą być równie dobrze podstawą nauki 2.0, społecznościowej opieki zdrowotnej, edukacji, walki o demokrację czy ochronę środowiska, jak i źródłem przewagi konkurencyjnej. Autorzy namawiają biznes do transparentności i otwartości – im więcej danych „uwolnią” firmy, tym większa pożywka dla potęgi zbiorowej innowacyjności. Świat cyfrowy to dla Tapscotta jeden wielki open source, wielki mózg rozwiązujący problemy sprawniej niż jakiekolwiek wyspecjalizowane, ale zamknięte podmioty. Powstaje nowa ekonomia – wikinomia.
Tomasz GregorczykTomasz Gregorczyk

Mija pięć lat od opublikowania „Wikinomii”. Czy zmiany, jakie zapowiadałeś w swojej książce, zachodzą szybciej, niż myślałeś? A może wolniej?

Zachęcamy do lektury
tego interesującego wywiadu!

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do niego oraz

4915 innych artykułów, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja