Reklama www Sieci

Z funkcjonowaniem reklamy internetowej wiąże się wiele zagadnień prawnych. Nie ma odrębnej ustawy, która regulowałaby całościowo te kwestie. Na temat prawnych aspektów reklamy w sieci Internet rozmawiamy z Tomaszem Grzegory, szefem działu prawnego Onet.pl.

Wywiad przeprowadziła Ewa Sobolewska

Tomasz Grzegory

Szef działu prawnego Onet.pl. Pracę rozpoczynał w Kancelarii Radców Prawnych „Consilio et Prudentia” – J. Ciepluch & A. Majewski. Następnie kierował departamentem prawnym Statoil Lubricats, później był członkiem rady nadzorczej jednej ze spółek Grupy Statoil. Od 2002 r. zajmuje się prowadzeniem działu prawnego Onet.pl – Grupa ITI. W obszarze jego obowiązków znajdują się m.in.: opiniowanie i akceptacja prawna projektów kampanii reklamowych pod kątem ich legalności, w szczególności w zakresie reklamy produktów sensytywnych, przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa nowych technologii, autorskiego, handlowego, zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, pracy, autorskiego i prasowego.

Reklama www Sieci

Nie ma odrębnej ustawy

Tomasz GrzegoryTomasz Grzegory

Generalnie reklama internetowa różni się od tradycyjnej reklamy tym, że jest znacznie lepiej sprofilowana jeśli chodzi o odbiorców przekazu. Możliwe jest takie sprofilowanie adresatów reklamy, które przy tradycyjnych nośnikach jest nieosiągalne. Praktycznie bez znaczenia jest to, na jaką formę reklamy się zdecydujemy: czy to będą bannery, skyscrapery, pop-upy lub inne tego typu formy umieszczane na stronach portalu, czy reklama o charakterze bezpośrednim, np. e-mailing kierowany do określonej grupy osób, wedle wybranych przez nadawcę kryteriów – tak czy inaczej możemy dokładniej zaadresować przekaz do odbiorców, na których nam zależy.

Reklama umieszczana w różnych formach na stronach internetowych pod względem prawnym teoretycznie nie różni się niczym od tradycyjnej reklamy medialnej – radiowej, telewizyjnej czy prasowej. Jedynym wyjątkiem jest to, że do Internetu nie stosuje się przepisów prawa prasowego i ustaw szczególnych, np. Ustawy o radiofonii i telewizji, która wprowadza restrykcje związane z czasem antenowym możliwym do przeznaczenia na reklamę itp. W przypadku Internetu tych ograniczeń nie ma.

Nie ma odrębnej ustawy, która regulowałaby całościowo kwestie reklamy internetowej. Stosują się do niej przepisy różnych ustaw: przede wszystkim Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawy o ochronie danych osobowych, a także ustaw dotyczących poszczególnych branż i produktów sensytywnych: Ustawy prawo farmaceutyczne (regulacja reklamy leków), Ustawy o grach i zakładach wzajemnych, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (reklama alkoholu), Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (reklama papierosów). Z wszystkich tych ustaw wynikają prawne ograniczenia reklamy, również w Internecie.

Zachęcamy do lektury
tego interesującego wywiadu!

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do niego oraz

4915 innych artykułów, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja