Obrazowy świat

Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów – również o dzisiejszym świecie. Co można powiedzieć o współczesnym społeczeństwie, badając obrazy w telefonach komórkowych, kontrowersyjnej reklamie, popularnym serialu i na Facebooku? Wszyscy stajemy się producentami treści – nie dla innych, ale dla siebie, próbując okiełznać nadmiar obrazów. „Poprzez obrazowanie porządkujemy świat” – mówi dr Małgorzata Bogunia-Borowska z Instytutu Socjologii UJ.

rozmawia Tomasz Gregorczyk

Dr Małgorzata Bogunia-Borowska

Medioznawca i socjolog. Adiunkt w Zakładzie Socjologii Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach współczesnych przemian kulturowych i społecznych ponowoczesnej rzeczywistości. Szczególnie interesuje się tematyką kultury medialnej, socjologią życia codziennego, cywilizacją obrazową oraz kulturowymi aspektami konsumpcji. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz wielokrotna stypendystka rządu Republiki Włoskiej. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA) oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjologicznego.

Autorka i redaktorka wielu książek oraz opracowań naukowych. Ostatnio pod jej redakcją ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar publikacja „Barwy codzienności. Analiza socjologiczna”.

Obrazowy świat
Tomasz GregorczykTomasz Gregorczyk

Dzisiejszy świat określa się mianem cywilizacji obrazkowej. Jakie są powody tego odejścia od słowa na rzecz obrazu? Słowa przestały nam wystarczać?

Małgorzata Bogunia-BorowskaMałgorzata Bogunia-Borowska

Dzieje rozwoju społecznego pokazują, że człowiek zawsze funkcjonował w obrazach. Potem dopiero powstało pismo, które uznaliśmy za coś bardziej zaawansowanego od komunikowania się obrazami.

Dziś znamy rozmaite systemy symbolicznego porozumiewania się i abstrakcyjnego myślenia, przeciętny Europejczyk zna dwa lub trzy języki, więc świat poszerza się, jeśli chodzi o pojmowanie rzeczywistości. Odwołując się do Wittgensteina, można przecież powiedzieć: „Znam tyle światów, ile znam języków”. I mając tak doskonałe narzędzie, paradoksalnie powracamy do czegoś, co upraszcza widzenie świata.

Zachęcamy do lektury
tego interesującego wywiadu!

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do niego oraz

4915 innych artykułów, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja