Dobry wizerunek, trudna rzeczywistość - Marketing przy Kawie

Dobry wizerunek, trudna rzeczywistość

W świetle najnowszych badań optymizmem napawa fakt, że ludzie profesjonalnie zajmujący się marketingiem rozumieją jego rolę w przedsiębiorstwie i gospodarce, co kiedyś wcale nie było regułą – mówi w wywiadzie dla „Marketingu przy Kawie” Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. Roman Niestrój. Rozmawiamy także o tym, dlaczego uważa się, iż studentów marketingu jest w Polsce zbyt wielu, choć firmom brakuje fachowców; na czym polega trudność weryfikacji kompetencji marketingowców; wreszcie o postawie polskich firm w obliczu kryzysu gospodarczego.

rozmawia Jakub Müller

Prof. dr hab. Roman Niestrój

W 1969 r. ukończył studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Po obronie doktoratu (1976) i uzyskaniu habilitacji (1986) został profesorem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1999-2002 dziekan Wydziału Zarządzania AE w Krakowie. Od 7 kwietnia 2008 r. rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności, ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych UEK. Za swoją działalność nagrodzony został Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zainteresowania naukowe: zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, metody analizy i oceny marketingowej sytuacji firmy, strategiczne i operacyjne planowanie marketingowe, diagnozowanie i projektowanie organizacji służb marketingowych, finansowe aspekty marketingu, audyt i ocena efektywności marketingu, wizerunek marketingu w Polsce.

Dobry wizerunek, trudna rzeczywistość
Jakub MüllerJakub Müller

Jaki wizerunek marketingu wyłania się z badań przeprowadzonych przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie?

Roman NiestrójRoman Niestrój

Zaskakująco dobry, szczególnie jeśli pamiętamy, że w przeciwieństwie do edycji sprzed dwóch lat najnowsze badanie objęło nie tylko przedsiębiorców, ale także pracowników naukowych marketingu i pokrewnych specjalności, studentów i ludzi niezwiązanych zawodowo z tą dziedziną. Optymizmem napawa fakt, że ludzie profesjonalnie zajmujący się marketingiem rozumieją jego rolę w przedsiębiorstwie i gospodarce, co kiedyś nie było wcale regułą. Jeśli chodzi o środowisko naukowe, panuje podział. Ci, których zainteresowania naukowe dotyczą innych niż marketing funkcji przedsiębiorstwa, cenią go niżej. Oczywiście w badaniu pojawiły się też – na szczęście w znikomym procencie – złośliwe głosy, według których marketing jest w ogóle niepotrzebny.

Zachęcamy do lektury
tego interesującego wywiadu!

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do niego oraz

4915 innych artykułów, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja