Zgłoszenia do Effie Awards Poland 2023 - Marketing przy Kawie

Zgłoszenia do Effie Awards Poland 2023

Termin

16–30.06.2023

Miejsce

Organizator

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Trwają zgłoszenia do Effie Awards Poland 2023

Uczestnicy tegorocznej edycji Effie swoje kampanie i działania marketingowe mogą zgłaszać w trzech terminach do 30 czerwca w ramach 12 kategorii industry oraz 18 kategorii specjalnych.

Komitet Organizacyjny konkursu ponownie przyjrzał się zmianom na rynku, redefiniował i uporządkował kategorie w ramach istniejących zbiorów. Utworzył także nową kategorię Governance. Jest ona zgodna z podziałem ESG, czyli działaniami firm na rzecz ekologii, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego.

W zeszłym roku komitet podzielił kategorie na 5 zbiorów odpowiadających ich specyfice:

 1. Industry – kategorie produktów i usług
 2. Audience – kategorie specjalne
 3. Channels & Tools – kategorie specjalne
 4. Marketing Excellence – kategorie specjalne
 5. Positive Change – kategorie specjalne

Terminy zgłoszeń tegorocznej edycji przedstawiają się następująco:

 • I termin: do 26.05.2023
 • II termin: do 16.06.2023
 • III termin: do 30.06.2023

Komitet szczególną uwagę zwraca ostatnio na działania z zakresu AI w obszarze komunikacji marketingowej. Nie zdecydował się jednak w tym roku na wprowadzenie kategorii dla działań i kampanii korzystających ze sztucznej inteligencji. Planuje wprowadzenie jej w kolejnej jubileuszowej edycji konkursu. Liczy, że będzie to już czas, gdy zobaczymy realne efekty wykorzystania AI.

Tymczasem Komitet i zespół Effie uważnie śledzą zarówno działania na rynku rodzimym, jak i inne programy Effie na całym świecie, m.in. w USA i Chinach. Pracują nad definicją kategorii oraz przykładami kampanii na następny rok.

Definicje wszystkich kategorii znajdują się na stronie konkursu awards.effie.pl.

Komentarze członków Komitetu Organizacyjnego

Magda Kozanowska

vice president, COO & Partner, 180heartbeats + Jung v Matt

Sugerując się zeszłorocznymi zgłoszeniami, jak również zmianami postaw konsumenckich wobec trendów w Polsce i na świecie, poprawiliśmy definicje kategorii ze zbioru Audience. W kategorii Young zawęziliśmy przedział wiekowy grupy docelowej do 18–25 lat. Chodzi o to, by:

 • zgłaszane kampanie lepiej i precyzyjniej oddawały skuteczne sposoby dotarcia do młodej grupy odbiorców (bez uwzględnienia nieletnich czy młodych dorosłych wkraczających w dorosłe życie);
 • zgłoszenia w tej kategorii były bardziej wyspecjalizowane niż np. w kategoriach industry.

Z kolei kategoria Silver została rozszerzona (z 60+) i zyskała nową nazwę: 50+. Zależało nam na tym, aby ta kategoria nie była traktowana wyłącznie jako zbiór kampanii czy produktów kierowanych do najstarszej części społeczeństwa. Tym samym chcemy zachęcać do zgłaszania kampanii kierowanych do grupy dojrzałych konsumentów. Osób, które wreszcie mają więcej czasu na swoje pasje, ale i dalszy rozwój. Zależy nam na dostrzeżeniu w tej kategorii ciągle aktywnych ludzi, a nie tylko potrzebujących staruszków. Mogła na to wskazywać poprzednia nazwa.

Marcin Samek

chief innovation officer w McCann Poland

W tym roku najbardziej znacząca zmiana zaszła w zbiorze kategorii Positive Change. Postanowiliśmy go uporządkować według czynników zrównoważonego rozwoju ESG. Doprowadziło to nas do wyodrębnienia trzech kategorii:

 • Environmental (w skład której weszły m.in. kampanie wcześniej przypisane do kategorii Green Solutions);
 • Social, czyli wszelkie działania prospołeczne, w tym te, które w zeszłym roku znalazłyby się w kategorii Equality;
 • Governance – nowa kategoria kampanii promujących odpowiedzialne działanie biznesu z zakresu tzw. ładu korporacyjnego.

Porządkując ten zbiór według ESG, odpowiadamy na zwrot ku działaniom i kampaniom prospołecznym i eko zarówno wśród firm, jak i w sektorze publicznym. Co także bardzo ważne, współkreujemy jednocześnie ten trend. Pokazujemy, jak istotne są tego typu działania zarówno w budowaniu marek, jak i samej branży komunikacji marketingowej.

Ponadto podjęliśmy decyzję o pewnym dookreśleniu czy  też zawężeniu kategorii Social Media Driven. Postanowiliśmy skupić się na tym, co jest „sercem” mediów społecznościowych, czyli advocacy. To doprowadziło nas do kategorii Social Advocacy. Będziemy w niej nagradzać te kampanie, o których idei, jak i sukcesie zadecydowało efektywne użycie narzędzi z zakresu advocay. Skąd ta zmian? Po pierwsze, chcieliśmy dookreślić kategorię, biorąc pod uwagę część nie do końca trafionych zgłoszeń z zeszłego roku. Po drugie zaś, odpowiadamy na silny trend w marketingu, gdzie coraz większe budżety przeznaczane są właśnie na działania z zakresu advocacy.

Jakub Kossut

niezależny ekspert, członek Komitetu Konkursu Effie Awards

W tym roku w grupie kategorii Industry zdecydowaliśmy się na korekty, które naszym zdaniem lepiej odzwierciedlają szybko zmieniający się świat. Ze względu na rozwój technologii i postępującą konwergencję produktów i usług zdecydowaliśmy się na:

 • rozszerzenie niektórych kategorii;
 • doprecyzowanie poszczególnych opisów.

Miało to miejsce np. w kategorii Services, w której wyraźnie podkreśliliśmy znaczenie usług oferowanych online w formie aplikacji. Dodaliśmy grupy usług, które w ostatnich latach konsekwentnie zwiększają swoje grono klientów. To np. usługi pośrednictwa w znalezieniu konkretnego specjalisty w konkretnej lokalizacji, usługi medyczne, komunikacji online czy chociażby diety pudełkowe.

Transformację przeszła też kategoria Entertainment. Wcześniej, mając nazwę Culture & Entertainment, inaczej rozkładała ona akcenty na poszczególne sposoby spędzania czasu wolnego. Czy nam się to podoba, czy nie, platformy streamingowe, treści wideo na platformach mediów społecznościowych, gry czy podcasty skutecznie wypierają prasę lub wydarzenia kulturalne. Wymagało to więc od nas przeredagowania definicji dla zgłoszeń z sektora gospodarki obejmującego szeroko pojętą rozrywkę.

Coraz większe przenikanie się usług finansowych wpłynęło na poszerzenie kategorii Finance o ubezpieczenia i usługi pośrednictwa finansowego (wcześniej zgłaszane do kategorii Services). Nową nazwą jest Finance & Insurance. Podobnie odświeżona została kategoria Automotive & Mobility (wcześniej Mobility), w której uwypukliliśmy podkategorię mobility-as-a-service.

Jedną z największych zmian przeszła kategoria o zeszłorocznej nazwie Commerce, która obecnie nosi nazwę E-Commerce & Shopper Marketing. Zależało nam na doprecyzowaniu, że w tej kategorii nagradzamy kampanie poświęcające specjalną uwagę shopperowi, czyli konsumentowi już znajdującemu się na ścieżce zakupowej. Przy postępującej konwergencji online’owych i offline’owych punktów styku marki z konsumentem nie ma znaczenia, w którym z dwóch światów jesteśmy – przed komputerem lub telefonem czy w rzeczywistym sklepie. To, co ma znaczenie, to że insight, analityka i technologia potrafią świetnie wpłynąć na konsumentów, którzy rozpoczęli proces zakupu. Chcemy nagradzać te kampanie, w których udało się to osiągnąć.

Sponsorzy i partnerzy Effie Poland 2023:

 • Sponsorzy strategiczni: Onet, Salesforce, TikTok, TVN Media
 • Sponsorzy wspierający: Adform, Meta, Radio Zet, YouTube
 • Partnerzy merytoryczni: AMS, Media&Leads
 • Patroni medialni: Business Insider, Forbes, KampanieSpołeczne.pl, Marketing przy Kawie, Noizz, Nowy Marketing, PRoto
 • Partnerzy kreatywni: 180heartbeats + Jung v Matt, Starcom
 • Doradca prawny i audytor konkursu: Firma prawnicza SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk
Miejsce wydarzenia:16 Wydarzeń

Termin
20.06.2024
Miejsce
Warszawa
Organizator
IAB Polska 
Więcej informacji

Organizujesz wydarzenie?

Skontakuj się z Nami - redakcja@marketingprzykawie.pl

Termin
1–31.07.2024
Miejsce
Warszawa
Organizator
Buckinghamshire Marketing Academy 
Więcej informacji
Termin
11–12.07.2024
Miejsce
Warszawa
Organizator
Marketing Online 
Więcej informacji
Termin
15.07.2024
Miejsce
Warszawa
Organizator
Marketing Online 
Więcej informacji
Termin
18–19.07.2024
Miejsce
Warszawa
Organizator
Marketing Online 
Więcej informacji
Termin
25–26.07.2024
Miejsce
Warszawa
Organizator
Marketing Online 
Więcej informacji
Termin
4–5.09.2024
Miejsce
Kraków
Organizator
Fundacja Pro NGO 
Więcej informacji
Termin
19–20.09.2024
Miejsce
Rzeszów
Organizator
Newsline  
Więcej informacji
Termin
25–26.09.2024
Miejsce
Warszawa
Organizator
Brave Conferences 
Więcej informacji
Termin
26.09.2024
Miejsce
Warszawa
Organizator
Fabryka Magika 
Więcej informacji
Termin
27.09.2024
Miejsce
Warszawa
Organizator
vSprint 
Więcej informacji