Artykuły: marketing szeptany

7 listopada 2007 - 26 lipca 2011

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
Andrzej Karwowski

Wiarygodność a kryzys zaufania – referencje w promocji firmy

Jak wynika z badania Edelman Trust Barometer, zaufanie jest kluczową cechą budującą reputację firmy w oczach konsumentów: 77% z nich nie kupuje produktów i usług od firm, którym nie ufa, a 72% nastawia znajomych i przyjaciół negatywnie do tych firm. Z drugiej strony, 91% konsumentów kupuje produkty i usługi od firm, do których ma zaufanie, a 76% poleca te firmy znajomym i przyjaciołom. 55% konsumentów jest także gotowych płacić wyższe ceny za produkty i usługi takich firm.