Espresso: badania etnograficzne

13 czerwca 2019

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
13.06.2019

„Power Generation. Pieniądze, seks i władza – co napędza osoby po pięćdziesiątce” – wyniki badania

Mają wysoką siłę nabywczą. Świetnie odnajdują się w świecie nowych technologii. Dysponują wolnym czasem, który inwestują w zainteresowania. Dbają o zdrowie, są aktywni i przeżywają drugą młodość. Wyniki badania „Power Generation. Pieniądze seks i władza – co napędza osoby po pięćdziesiątce” firm Communication Unlimited i Atena Research & Consulting przeczą wszelkim stereotypom.

31 maja 2019

8 marca 2018

20 lutego 2018

26 września 2017

29 sierpnia 2011

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3
29.08.2011

Kulturowy i konsumencki raport „Męskość 2011”

Semiotic Solutions Polska, Insight Shot oraz firma Metafora w sierpniu 2011 r. przygotowały pierwszy w Polsce syndykatowy raport „Męskość 2011”. Wykorzystuje on wnioski z badań przeprowadzonych czterema metodami jakościowymi. Połączono metody analiz semiotycznych, analiz głębokich metafor, wywiadów etnograficznych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych. Efektem jest materiał pokazujący, czym jest męskość w polskiej kulturze, co znaczy męskość oraz jak się zmienia podejście do męskości wśród kobiet i mężczyzn.