Personalia

Zmiany w zarządzie platformy Canal+

Z funkcji wiceprezesa zarządu ds. marketingu platformy Canal+ zrezygnował Jacek Balicki. Zarząd spółki ITI Neovision podjął decyzję o nowym podziale obowiązków.

Jacek Balicki jest związany ze spółką od 2014 r. Jako członek zarządu nadzorował działania marketingowe, w tym politykę produktową i cenową oraz badania rynku. 23 października złożył rezygnację z pełnionej funkcji, chcąc realizować nowy projekt poza strukturami firmy.

Zarząd spółki zdecydował, że nie będzie powoływał nowej osoby na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. marketingu. Dotychczasowe obowiązki Balickiego zostaną rozdzielone pomiędzy Joannę Kloskowską, dyrektor ds. marketingu treści oraz Grzegorza Skowrona-Moszkowicza, dyrektora działu zarządzania wartością klienta. Podlegają oni bezpośrednio członkom zarządu.

Obecnie w czteroosobowym zarządzie spółki ITI Neovision oprócz Edyty Sadowskiej (prezes) zasiada trzech wiceprezesów. To:

  • Frederic Berardi odpowiedzialny za finanse i logistykę,
  • Jarosław Kordalewski nadzorujący pion technologii i IT,
  • Artur Przybysz odpowiedzialny za sprzedaż i CRM.

Jacek Balicki formalnie pozostaje związany ze spółką do końca kwietnia 2020 r., ale swoje obowiązki wykonawcze będzie przekazywał na przestrzeni kilku kolejnych dni.Reklama