Personalia

Zmiany w zarządzie KTR

Powołany został nowy skład zarządu Klubu Twórców Reklamy. Przez 3 lata będzie on pracował pod przewodnictwem Macieja Waligóry z DDB.

Do zarządu KTR mogły zgłaszać się osoby, które były w jury wszystkich dotychczasowych edycji konkursu Klubu Twórców Reklamy. Spośród zgłoszonych kandydatów zostało wybranych 5 osób, które dołączą do pięciu członków poprzedniego składu zarządu.

W skład obecnego zarządu wchodzą:

 • Maciej Waligóra, executive creative director DDB,
 • Wojciech Dagiel, creative director, co-founder Lvov,
 • Marta Frączek, associate creative director Saatchi & Saatchi IS,
 • Jakub Sagan, creative director, co-founder Feeders Agency,
 • Tytus Klepacz, creative director, freelancer,
 • Sylwia Rękawek-Michoń, creative group head Leo Burnett,
 • Agnieszka Klimczak, executive creative director FCB Bridge2Fun,
 • Marcin Talarek, creative director IRL,
 • Marcin Sosiński, executive creative director McCann Worldgroup,
 • Maciej Twardowski, executive creative director Ogilvy.

Zarząd KTR jest zespołem działającym na rzecz twórców kreatywnej komunikacji. Jego zadaniem jako reprezentacji środowiska jest m.in. dbanie o rozwój i wysoki poziom inicjatyw takich jak konkurs KTR, Young Creatives, ale też przegląd portfolio See & Say i wystawa Must See.

Istotną zmianą wprowadzoną od tego roku jest 3-letnia kadencja powołanego zarządu, z możliwością przedłużenia tylko na kolejne 3 lata. W skład zarządu KTR wchodzą aktywnie działający twórcy komunikacji.

 • 1
zarząd KTR

Nowy zarząd KTRReklama