Personalia

Zmiany w zarządzie IQS

IQS powołało radę nadzorczą, do której przechodzi wieloletni partner zarządzający i współudziałowiec spółki – Matt Wójcik. Funkcję prezesa zarządu nadal pełnić będzie Alina Lempa. W nowej roli, jako chief commercial officer, do zarządu powołany został Michał Rogowski. Ze spółką rozstaje się Grzegorz Giza, pełniący dotychczas funkcję chief growth officer.

Z początkiem roku do IQS dołączył Michał Rogowski, który zajął stanowisko chief commercial officera. Nowy członek zarządu nadzoruje pion badań, który tworzą obecnie trzy zespoły ilościowo-jakościowe, a także dział handlowy firmy.

Rogowski z branżą badawczą związany jest od dwudziestu lat. Z wykształcenia jest psychologiem ekonomicznym. W dotychczasowej karierze zawodowej pracował w takich firmach, jak Case, Pentor, TNS, a ostatnie lata jako business development director & strategic account partner w Kantar Polska. Specjalizował się w badaniach z obszaru innowacji, segmentacji, marki i zachowań nabywców.

Po dwudziestu sześciu latach pracy operacyjnej z zarządu IQS odchodzi Matt Wójcik, który od tej pory wiedzę i doświadczenie będzie wykorzystywał w nowo powstałej radzie nadzorczej. W nowej roli będzie koncentrował się na strategicznym oraz długofalowym rozwoju firmy. W skład utworzonej rady nadzorczej weszli również Jacek Olechowski oraz Edyta Gurazdowska z zarządu Mediacap.

  • 1
Michał Rogowski

Michał Rogowski


 

Reklama