Personalia

Zmiany w zarządach spółek Grupy Cyfrowy Polsat

Rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 kwietnia Jacka Felczykowskiego w skład zarządu spółki. Powierzyła mu funkcję członka zarządu. Nadal będzie on też członkiem zarządu Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Podjęto również decyzję o rozszerzeniu od 1 kwietnia zarządu Polkomtelu. Na podstawie uchwały rady nadzorczej dołączy do niego w randze członka zarządu Justyna Kulka.

Również z początkiem kwietnia do zarządu Telewizji Polsat na mocy uchwały rady nadzorczej wejdą Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Adam Nowe oraz Janusz Pliszka. Będą w nim pełnili funkcje członków zarządu.

Katarzyna Ostap-Tomann podjęła decyzję o rezygnacji z dniem 31 marca z zasiadania w zarządzie Telewizji Polsat. Przekaże tę funkcję Januszowi Pliszce – swojemu dotychczasowemu zastępcy. Ostap-Tomann odpowiada za finanse Grupy Cyfrowy Polsat i pełni funkcje członka zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu,

Tomasz Gillner-Gorywoda 31 marca złożył rezygnację z zasiadania w zarządzie Cyfrowego Polsatu. Nadal jednak będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego Polkomtelu.

31 marca to także data rezygnacji Dariusza Działkowskiego z zasiadania w zarządzie Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat. Pozostanie on w strukturach Grupy w obszarze techniki.

1 kwietnia funkcję prezesa zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu obejmie Mirosław Błaszczyk. Funkcję wiceprezesa zarządu tych spółek obejmie Maciej Stec. Z kolei Stanisław Janowski rozpocznie pełnienie funkcji prezesa zarządu Telewizji Polsat.Reklama