Personalia

Zmiany w dziale reklamy Platige Image

W dziale reklamy warszawskiego studia Platige Image nastąpiły zmiany na kluczowych stanowiskach. Funkcję head of production objęła Agnieszka Górna, zastępując Paulinę Machalicę. Obowiązki head of CG przejął Marek Gajowski. Poprzednio funkcję tę pełnił Cezary Albiński.

Agnieszka Górna jest absolwentką warszawskiej SGH. Z branżą reklamową i produkcyjną związana od ponad piętnastu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w firmach Just, PZL, DDB, Saatchi & Saatchi czy Orka Film Studio. Przez wiele lat pracowała dla największych marek i kategorii produktowych zarówno polskich, jak i zagranicznych (m.in. Procter & Gamble, Nestle, Toyota, Ferrero czy Ubisoft). Od trzech lat związana z Platige Image.

Marek Gajowski ukończył Wydział Grafiki w ASP w Katowicach. W branży graficznej pracuje od przeszło trzynastu lat, z czego od pięciu lat na stanowisku CG supervisora w Platige Image. Przez lata zdobywał doświadczenie w reklamach, filmach (m.in. „Essential Killing” i „11 minut”), jak i rozbudowanych cinematikach do gier.

  • 2
Agnieszka Górna, Platige Image

Agnieszka Górna, Platige Image

Marek Gajowski, Platige Image

Marek Gajowski, Platige ImageReklama