Personalia

Zmiana w zarządzie T‑Mobile Polska. Cezary Albrecht członkiem zarządu

Z początkiem kwietnia Cezary Albrecht zostanie powołany do zarządu T‑Mobile Polska na stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. bezpieczeństwa, prawa i zarządzania zgodnością. Pozostanie jednocześnie szefem działu spraw regulacyjnych.

Cezary Albrecht ma 20-letnie doświadczenie w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego, w tym prawa europejskiego. Karierę zawodową rozpoczął w centrali Deutsche Telekom. Z T‑Mobile Polska jest związany od trzynastu lat. W tym czasie odpowiadał za obszary strategii, public affairs oraz prawa i regulacji. Reprezentuje również spółkę w relacjach z innymi operatorami, regulatorami krajowymi (UKE, UOKiK, KRRIT) oraz organami Unii Europejskiej.

Zastąpi na stanowisku Włodzimierza Nowaka. Ten pełnił obowiązki członka zarządu ds. prawnych przez ostatnie 3 lata i zdecydował się nie przedłużać kontraktu wygasającego 31 marca. Odpowiadał m.in. za skuteczne wdrożenie w firmie RODO oraz nowych standardów usług bezpieczeństwa. Włodzimierz Nowak pozostanie w firmie jako doradca prezesa zarządu T‑Mobile Polska.

Stanowisko dyrektora departamentu prawnego przejmie Joanna Nawrot. Jest ona radcą prawnym z blisko 20-letnim doświadczeniem. Przez ostatnie 12 lat kierowała działem opiniowania umów i nowych technologii w T‑Mobile Polska. Jednocześnie odpowiadała za obszar współpracy z zewnętrznymi dostawcami i kontrahentami oraz relacje z siecią sprzedaży.

  • 1
Cezary Albrecht

Cezary AlbrechtReklama