Personalia

Ziya Pariltili dołączył do zarządu MediaMarktSaturn Polska

Z początkiem lutego 2023 r. do zarządu MediaMarktSaturn Polska (MediaMarkt Polska) został powołany Ziya Pariltili, dotychczasowy wiceprezes ds. operacyjnych w Grupie MediaMarktSaturn. W funkcji członka zarządu i dyrektora handlowego (managing director commercial) objął w polskiej organizacji zarządzanie obszarami: zakup, category management, demand planning oraz polityka cenowa i asortymentowa.

Ziya Pariltili dołączył do Grupy MediaMarktSaturn w 2017 r. Odegrał kluczową rolę w tworzeniu strategii rozwoju omnichannel MediaMarkt w wielu krajach, w tym w Polsce. Pełniąc funkcję dyrektora ds. transformacji, a następnie wiceprezesa ds. operacyjnych, opracował i z sukcesem wdrażał strategiczne programy operacyjne wspierające proces transformacji marki w kilku krajach.

Ukończył studia ekonomiczne (B.A. Economics) na Uniwersytecie Bilkent i inżynierii finansowej (Msc. Financial Engineering) na Uniwersytecie Bosforskim w Turcji. Doświadczenie zawodowe w handlu detalicznym oraz w konsultingu i zarządzaniu strategicznym zdobywał m.in. w Turk Telekom, Strategy& (wcześniej Booz&Company) czy PDF Corporate Finance.

W skład zarządu MediaMarktSaturn Polska wchodzą:

  • Andrzej Jackiewicz – prezes zarządu (CEO),
  • Ziya Pariltili – członek zarządu, dyrektor handlowy (CCO),
  • Marcin Walendowski – członek zarządu, dyrektor zarządzający ds. finansów (CFO).
  • 1

Ziya Partiltili – dyrektor handlowy MediaMarktSaturn PolskaReklama