Personalia

Włodzimierz Daab nowym prezesem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku

Nowym prezesem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku jest Włodzimierz Daab. Został wybrany przez walne zgromadzenie przedstawicieli OFBOR. Do zarządu dołączyli także Mateusz Głowacki (Ipsos) oraz Krzysztof Siekierski (Kantar) wybrani na dwuletnią kadencję.

Włodzimierz Daab jest także prezesem Grupy 4P, psychologiem klinicznym i psychologiem polityki. To były pracownik naukowy Instytutu Psychologii PAN, członek zespołu badawczego laureatki Nobla Elinor Ostrom (USA 1989–90).

Od początku lat 90. organizator badań rynku, menedżer w firmach badawczych Demoskop, OBOP, TNS, Ipsos, 4P Research Mix. Jeden z założycieli PTBRiO oraz OFBOR. Pierwszy reprezentant Europy Środkowej w radzie ESOMAR, przez dwie kadencje. Współredaktor nowej wersji kodeksu ESOMAR-u, były wiceprzewodniczący ESOMAR Professional Standards Committee.

  • 1
Włodzimierz Daab

Włodzimierz Daab prezesem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku


 

Reklama