Walne zgromadzenie członków ZFPR wybrało nowy zarząd oraz przyjęło Kodeks dobrych praktykWróć do Walne zgromadzenie członków ZFPR wybrało nowy zarząd oraz przyjęło Kodeks dobrych praktyk