Personalia

Kierownictwo nad całym działem sales LifeTube objęła Magdalena Talma. Sandra Drażba awansowała na senior sales managera, a Mateusz Bill został nowym szefem działu rozrywka (head of management – entertainment).

Magdalena Talma z firmą związana jest od trzech lat. Jako head of sales rozszerzy zakres odpowiedzialności i kompetencji, przejmując kierownictwo nad całym działem sprzedaży. Wcześniej sprawowała opiekę nad połową działu. Do jej obowiązków należą: współpraca z największymi agencjami reklamowymi i domami mediowymi w Polsce, podnoszenie standardów obsługi klienta, budowanie relacji biznesowych oraz kreowanie i wdrażanie strategii rozwoju całego działu.

W zespole Magdaleny Talmy awansowała również Sandra Drażba, która odtąd pełni funkcję senior sales managera.

Mateusz Bill na stanowisku head of management – entertainment będzie zarządzał działem managerów twórców rozrywkowych zrzeszonych w sieci LifeTube (m.in. kanałów takich jak: Matura To Bzdura, 20m2, 7 metrów pod ziemią, Magda Bereda czy Na pełnej). Będzie odpowiedzialny za budowanie i rozwój zespołu, systematyzowanie jego pracy oraz dbanie o relacje z twórcami. Wspólnie z pozostałymi zespołami managementu (beauty oraz gaming) oraz innych działów LifeTube będzie tworzył plan i strategię rozwoju firmy.

  • 3

Magdalena Talma, head of sales LifeTube

Sandra Drażba, senior sales manager LifeTube

Mateusz Bill, head of management – Entertainment LifeTubeReklama