Personalia

Tomasz Zawistowski szefem działu analitycznego V&P

Funkcję analytics team leadera w agencji V&P objął Tomasz Zawistowski. Kieruje wyodrębnionym z działu digitalowego działem analityki.

Tomasz Zawistowski doświadczenie zawodowe zbierał w zespołach analitycznych w domach mediowych Dentsu i Wavemaker. Pracował dla takich klientów jak Ikea, Polkomtel czy McDonald’s. Obecnie realizuje projekty dla klientów V&P z branży automotive i retail.

Jego zadaniem jest rozwijanie trzyosobowego zespołu analitycznego, który oferuje:

  • konfigurację systemów analitycznych,
  • przygotowanie zaawansowanych analiz dla klientów V&P z wizualizacjami w narzędziach Power BI, Tableau i Google Data Studio,
  • audyty narzędzi analitycznych,
  • optymalizację procesu raportowania.

Zarządzany przez niego zespół zajmuje się również analizą szans i zagrożeń rynkowych oraz automatyzacją przetwarzania danych.

  • 1
Tomasz Zawistowski

Tomasz ZawistowskiReklama