Personalia

Teresa Aldea nowym menedżerem ds. zrównoważonego rozwoju w Carlsberg Polska

1 lipca do zespołu komunikacji w Carlsberg Polska dołączyła Teresa Aldea. Będzie odpowiedzialna za realizację strategii zrównoważonego rozwoju „Together Towards Zero”.

Teresa Aldea ma ponad 12 lat doświadczenia w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Pracując w Polsce i w Wielkiej Brytanii, tworzyła i prowadziła projekty zarówno dla dużych, międzynarodowych firm (np. Heathrow Airport, Legal & General, McCain, Lloyds, Barclays), jak i MŚP.

Zarządzała projektami z różnych obszarów, poczynając od pomiaru śladu węglowego, ocen i szkoleń z zakresu systemów zarządzania, np. ISO 14001, po globalne projekty audytów środowiskowych i rolniczych. Była odpowiedzialna za opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju, budowanie zaangażowania interesariuszy oraz realizację programów wolontariatu pracowniczego. W roli trenera przeprowadziła wiele warsztatów i szkoleń głownie z zakresu raportowania danych niefinansowych.

Przechodzi do zespołu Carlsberg Polska z firmy Ceramika Paradyż, w której przez 4 lata odpowiadała za CSR oraz komunikację. Jest zaangażowana w zrównoważony rozwój w życiu zawodowym i prywatnym. Często bierze udział w projektach edukacyjnych dla społeczności lokalnych.

  • 1
Teresa Aldea

Teresa Aldea


 

Reklama