Telewizja Polska ma nową Komisję Etyki - Marketing przy Kawie

Personalia

Telewizja Polska ma nową Komisję Etyki

Władze Telewizji Polskiej SA w likwidacji powołały siedmioro nowych członków Komisji Etyki TVP XIV kadencji. Komisję powołano na dwuletnią kadencję.

W nowej Komisji Etyki TVP znaleźli się:

  • Michał Broniatowski (dyrektor TVP World),
  • Anna Ciesielska (Biuro Programowe TVP),
  • Danuta Dobrzyńska-Schimmer (kierowniczka redakcji „Teleexpressu”),
  • Jolanta Erol (TVP3 Warszawa),
  • Sławomir Matczak (dyrektor Akademii Telewizyjnej),
  • Barbara Paciorkowska (Agencja Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych),
  • Krzysztof Tadej (kierownik redakcji TVP Polonia).

Sekretarzem komisji ponownie została Dorota Geresz z Biura Programowego TVP.

Telewizja Polska powołała nowy skład Komisji Etyki ze względu na zakończenie współpracy z Danutą Holecką, Przemysławem Wenerskim i Piotrem Gursztynem. Pozostali członkowie komisji poprzedniej XIII kadencji przez ponad pół roku nie uczestniczyli w jej pracach.

Komisja Etyki TVP:

  • czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki dziennikarskiej,
  • orzeka o zgodności postępowania dziennikarzy z normami przyjętymi w Spółce,
  • rozpatruje przesyłane do niej skargi.


Reklama