Personalia

Rafał Zakrzewski nowym prezesem Digitree Group

Od sierpnia 2020 r. Rafał Zakrzewski zastąpi Dariusza Piekarskiego, który z końcem kwietnia złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Digitree Group. Nowy prezes chce wykorzystać swoje doświadczenie do rozwoju Grupy jako całości, początkowo poprzez budowanie synergii w ramach portfolio usług i jego rozwoju, a następnie poprzez umiędzynarodowienie działalności.

Rada nadzorcza Digitree Group 8 maja 2020 r. podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 sierpnia nowego prezesa zarządu spółki, Rafała Zakrzewskiego. Zmiana wchodzi w życie w drugiej połowie roku. Przyszły prezes zadeklarował jednak chęć wcześniejszego wdrażania się w zagadnienia dotyczące działalności spółki i przejmowania zadań od byłego prezesa w okresie przejściowym.

Wybór Rafała Zakrzewskiego na stanowisko prezesa zarządu podyktowany jest jego bogatym doświadczeniem w zarządzaniu oraz kompetencjami związanymi z branżą e-commerce i digital marketingu. Przez ponad dekadę był on związany z Procter & Gamble. W latach 2004–2015 zajmował różne stanowiska menedżerskie w dziale sprzedaży kanału nowoczesnego, profesjonalnego oraz trade marketingu. Pracował z takimi markami, jak Oral-B czy Head & Shoulders. W P&G zdobywał również pierwsze doświadczenia międzynarodowe, zarządzając rozwojem kategorii Oral Care dla obszaru CEEMEA.

W 2015 r. przeszedł do irlandzkiego koncernu Glanbia jako country manager odpowiedzialny za Polskę. W kolejnym roku awansował i objął stanowisko regionalne, zarządzając całością regionu Europy Środkowej. Od 2017 r. zarządzał strategicznym dla Glanbii regionem Niemiec, Beneluksu, Austrii i Szwajcarii. Przeprowadził tam restrukturyzację, budując regionalne kompetencje i narzędzia w zakresie e-commerce oraz digital marketingu. Doświadczenie wykorzystywał również:

  • w branży reklamowej, wspierając rozwój firmy Metromedia Polska,
  • w branży konsultingowej, gdzie współpracował z Global Strategy Poland – włoską firmą specjalizującą się w konsultingu strategicznym.

Digitree Group operuje w bardzo atrakcyjnym segmencie rynku. Podjęte wcześniej działania, takie jak akwizycje Fast White Cat oraz Sales Intelligence, stworzyły zaś fundamenty dla rozwoju Grupy oraz dalszej integracji usług parasolowych dla e-commerce. Rynek w Polsce rozwija się dynamicznie. Uważam jednak, że podobnie jak w przypadku Niemiec czy Wielkiej Brytanii wzrost penetracji e-commerce doprowadzi do skokowego rozwoju segmentu usług optymalizujących każdy aspekt działania w branży.

Ta sytuacja tworzy możliwości dla Digitree Group. Grupa już w tej chwili oferuje kompleksowe usługi w tym zakresie. W przyszłości natomiast ma szansę integrować kolejne elementy miksu e-commerce, dostarczając realną wartość swoim klientom. Mam nadzieję, że moja osoba i moje doświadczenia będą kolejnym impulsem rozwoju całości Grupy. Zarówno na poziomie jej produktów, jak i, z czasem, zasięgu geograficznego ich dystrybucji – komentuje Rafał Zakrzewski.

Po rezygnacji Dariusza Piekarskiego w skład zarządu Digitree Group wchodzą:

  • Przemysław Marcol, odpowiedzialny za sprawy korporacyjne,
  • Wiktor Mazur, nadzorujący politykę produktową Grupy i integrację wspólnej oferty usług.

Dwuosobowy skład zarządu pozwoli na dalsze sprawne funkcjonowanie spółki i Grupy do czasu przejęcia obowiązków prezesa przez Rafała Zakrzewskiego. Były prezes, Dariusz Piekarski, ze względu na rozpoczęte projekty zadeklarował chęć dalszej współpracy z Grupą oraz przekazanie najważniejszych spraw i zagadnień swojemu następcy. Ma to pozwolić na płynne przejście i modyfikację składu zarządu bez zmian odczuwalnych dla pracowników czy klientów.

  • 1
Rafał Zakrzewski

Rafał ZakrzewskiReklama