Personalia

Rafał Krawczuk, Łukasz Klimczak, Dorota Wojtczak oraz Dominik Górka w nowym zarządzie Klubu Agencji Eventowych SAR

W styczniu 2021 r. w czasie walnego zgromadzenia członkowie Klubu Agencji Eventowych SAR podsumowali najważniejsze projekty realizowane w latach 2019–2020. Wybrali też nowy zarząd, który wyznaczy cele na kolejną kadencję.

Do zarządu weszli: Dorota Wojtczak (Emlab/Grupa S/F) oraz Dominik Górka (LiveAge), dla których będzie to druga kadencja. Nowymi członkami zarządu zostali: Rafał Krawczuk (Plej) oraz Łukasz Klimczak (Bespoke).

W najbliższych miesiącach zarząd KAE SAR skupi się na redefinicji branży eventowej oraz wsparciu agencji członkowskich w nowej sytuacji biznesowej związanej z rozwojem kompetencji w obszarze komunikacji live.

Dodatkowo w ramach pełnienia funkcji członka zarządu KAE SAR Łukasz Klimczak będzie reprezentował branżę eventową w Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (TUgether).

Klub Agencji Eventowych działa w ramach Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, został założony w 2012 r. Aktualnie tworzy go 11 agencji: Bespoke, El Padre, Emlab (Grupa S/F), Ibento, Imagine Nation, Live Age, Ministry of Creativity, Mea Group, Platige Image, Plej oraz Power.

  • 1
Rafał Krawczuk, Łukasz Klimczak, Dorota Wojtczak, Dominik Górka – zarząd KAE SAR

Rafał Krawczuk, Łukasz Klimczak, Dorota Wojtczak, Dominik Górka – zarząd KAE SAR


 

Reklama