Personalia

Publicis Groupe wzmacnia zespół investment & trading

Do zespołu investment & trading, zajmującego się realizacją strategii handlowych i inwestycyjnych dla klientów agencji mediowych Publicis Groupe oraz analityką biznesową w obszarze mediów i reklamy, dołączyły trzy nowe ekspertki. To Małgorzata Bartoszewicz, Anna Majewska-Mróz i Klaudia Janowska.

Zespół investment & trading, kierowany przez Bartosza Sieradzkiego, jest częścią blisko 100-osobowego departamentu PMX. Zarządza nim Iwona Jaśkiewicz-Kundera, chief investment officer Publicis Groupe Polska. Eksperci PMX:

  • tworzą i realizują strategie negocjacyjne i handlowe;
  • budują portfolio własnych produktów mediowych dla agencji i klientów grupy (APEX);
  • zajmują się działaniami reklamowymi w modelu programmatic (PM Precission);
  • realizują bezpośredni zakup kampanii telewizyjnych dla wybranych reklamodawców (Bet).

Małgorzata Bartoszewicz – trading director

Będzie kierować zespołem odpowiedzialnym za współpracę z agencją mediową Starcom w obszarze wszystkich mediów. Podlega bezpośrednio Bartoszowi Sieradzkiemu.

Dotychczas zajmowała stanowisko director exchange w domu mediowym Mindshare Polska. Była związana z tą firmą przez 17 lat. Początkowo pracowała w dziale finansów, następnie w zespole obsługi klienta, a ostatnio w dziale exchange. Realizowała w nim strategie inwestycyjne we wszystkich mediach.

Anna Majewska-Mróz – multiscreen trading manager

Dołącza do zespołu Mateusza Czaplickiego, trading directora, odpowiedzialnego za współpracę z agencjami mediowymi Spark Foundry i Zenith.

Przez większą część kariery w branży marketingowej pracowała w strukturach MediaCom Warszawa. Dołączyła do niego w 2010 r. jako junior media planner. Zajmowała się tworzeniem strategii komunikacyjnych dla klientów takich jak Play, Danone czy Skoda. Ostatnio sprawowała funkcję communications lead.

Klaudia Janowska – digital trading manager

Ona również wzmocni zespół Mateusza Czaplickiego. Będzie odpowiadać za strategie handlowe w mediach cyfrowych dla agencji Spark Foundry i Zenith.

Karierę rozpoczynała w domu mediowym Universal McCann w 2004 r. jako planner. Zajmowała się współpracą z takimi klientami jak Polkomtel, General Motors czy Microsoft. Następnie w zespole tradingu odpowiadała za współpracę m.in. z Nestle, Orange i Carlsbergiem. Do Publicis Groupe Polska przeszła z IPG Mediabrands, gdzie była head of digital w zespole trade.

  • 3
zespół investment & trading Publicis Groupe

Zespół investment & trading Publicis Groupe ma nowe specjalistki

zespół investment & trading Publicis Groupe
investment & trading Publicis Groupe


Reklama