Personalia

Przemysław Włoszycki w zarządzie ZFPR

6 listopada nadzwyczajne walne zgromadzenie członków Związku Firm Public Relations powołało nowego członka zarządu. Przemysław Włoszycki z agencji Lighthouse Consultants został skarbnikiem.

Skład zarządu ZFPR na lata 2016–2018:

  • Prezes: Grzegorz Szczepański (Hill & Knowlton Strategies)
  • Wiceprezesi: Karolina Borkowska (Public Dialog), Sebastian Stępak (MSL Group)
  • Skarbnik: Przemysław Włoszycki (Lighthouse Consultants)

Decyzja o powołaniu skarbnika jest m.in. konsekwencją zmian w statucie ZFPR przyjętych we wrześniu.

Przemysław Włoszycki to absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia MBA na European University oraz podyplomowe studia z rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Ma świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Z branżą PR związany od ponad piętnastu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako dyrektor finansowy w firmach BCA, Edelman Polska i Edelman Imageland Rosja. Obecnie zarządza finansami grupy Lighthouse.

 Reklama