Personalia

Prezes Lewiatan Holding Wojciech Kruszewski przechodzi na emeryturę

28 kwietnia Wojciech Kruszewski zakończy pracę na stanowisku prezesa PSH Lewiatan. Po 15 latach zarządzania największą polską siecią franczyzową przechodzi na emeryturę. Na stanowisku prezesa zastąpi go Robert Rękas, który dotychczas pełnił funkcję członka zarządu, a z siecią Lewiatan związany jest od 2013 r.

Wojciech Kruszewski jest związany z PSH Lewiatan od 1994 r. Funkcję prezesa piastuje od 2005 r. Jest jednym z pomysłodawców i założycieli PSH Lewiatan, która powstała w odpowiedzi na nasiloną ekspansję zagranicznych sieci handlowych. Kruszewski jest współtwórcą dynamicznego rozwoju Lewiatana, który jest aktualnie trzecią siecią handlową w Polsce i jedną z największych sieci w Europie Środkowo-Wschodniej.

To specjalista i ekspert branży handlowej. Jego wiedza i wieloletnie doświadczenie zostały wyróżnione wieloma nagrodami oraz przyznaniem tytułu Osobowość Handlu. Znana i ceniona jest także jego działalność społeczna w różnych gremiach ekonomicznych i społecznych, służących handlowi i polskim przedsiębiorcom.

  • 1
Wojciech Kruszewski

Wojciech KruszewskiReklama