Piotr Opłotny: ze Starcomu do Value Media - Marketing przy Kawie

Personalia

Piotr Opłotny objął stanowisko head of strategy w Value Media

Dotychczasowy dyrektor strategiczny w Starcomie, Piotr Opłotny dołączył do agencji Value Media (Group One) jako head of strategy. To kolejne wzmocnienie kompetencji biznesowych i strategicznych Value Media. W marcu do agencji dołączyły także Natalia Załęcka jako chief business officer, Klaudia Brzeska w roli business integration managera oraz Marta Kierszka jako strategy manager.

Piotr Opłotny ma 18-letnie doświadczenie w branży mediowej. Do Value Media dołącza po siedemnastu latach pracy w Publicis Group. W ostatnich latach był dyrektorem strategicznym w agencji Starcom. Ma doświadczenie w branży komunikacji marketingowej zarówno na stanowiskach bezpośrednio wspierających biznes, jak i po stronie strategii. Wszystko to z dużym naciskiem na planowanie biznesowe, marketing zintegrowany, analitykę i zakupu mediów. Ekspert w zakresie rozwoju biznesu. Ukończył studia podyplomowe ze statystyki biznesowej na Uniwersytecie Warszawskim.

W Value Media będzie odpowiedzialny za jakość rekomendacji agencji, opartych na:

  • głębokim zrozumieniu biznesu, marketingu i mediów,
  • silnych umiejętnościach analitycznych i strategicznych.

Wśród jego zadań jest także:

  • rozwój i ciągłe podnoszenie kompetencji zespołu strategów,
  • bliska współpraca z działami biznesu agencji.

Podlega Natalii Załęckiej, CBO Value Media.

Chcemy być najbardziej strategiczną agencją na rynku. Taką, która dostarcza klientom rozwiązania realnie budujące ich biznes. W naszym modelu współpracy z klientami praca zespołów strategii i biznesu jest maksymalnie zintegrowana. Wszystko wywodzi się ze strategii, a każdą analizę oraz decyzję trzeba w niej osadzić. Dlatego potrzebujemy silnego działu strategii, którego rekomendacje będą ewaluowane w codziennych działaniach każdej osoby, która pracuje na biznesowy sukces klientów. Dołączenie Piotra, który jest doświadczonym i rozumiejącym biznes klientów managerem, jest kolejnym krokiem w realizacji tej wizji – mówi Rafał Wachnik, managing director Value Media.

  • 1
Piotr Opłotny

Piotr Opłotny – head of strategy w Value Media

 

 Reklama