Personalia

Piotr Kowalczyk i Rafał Wiśniewski dyrektorami w Polska Press Grupie

2 stycznia do biura reklamy Polska Press Grupy dołączył Piotr Kowalczyk. Objął nowo utworzone stanowisko dyrektora produktu reklamowego online. Rafał Wiśniewski został dyrektorem rozwoju sprzedaży i produktu reklamowego prasy.

Piotr Kowalczyk zajmie się rozwijaniem internetowych produktów reklamowych Grupy oraz koordynacją i wdrożeniem strategii rynkowej dla reklamy internetowej. Będzie również zarządzał systemami informatycznymi wspierającymi pracę struktur sprzedaży online.

Pod jego zarządzanie przechodzi dział emisji online, którego szefem jest Celina Pekowska. W strukturze firmy Piotr Kowalczyk podlega bezpośrednio Pawłowi Kosskowi, dyrektorowi zarządzającemu biura reklamy Polska Press Grupy.

Nowy dyrektor z branżą reklamową i internetową jest związany od ponad szesnastu lat. Do Polska Press przeszedł z Onetu, w którym pracował od 2001 r. Ostatnio zajmował tam stanowisko chief ad product architecta. Odpowiadał za rozwój podstawowego produktu reklamowego online dla całej Grupy Onet RAS Polska.

Od wielu lat zaangażowany jest w rozwój branży reklamy online w ramach IAB Polska, m.in. jako jego prezes zarządu w latach 2009–2012.
 
Rafał Wiśniewski pełnił ostatnio funkcję dyrektora rozwoju sprzedaży i analiz biura reklamy w firmie. Na nowym stanowisku zarządzać będzie prasowymi produktami reklamowymi – prasa płatna, bezpłatna, wydania specjalne i periodyki.

Zajmie się koordynacją rozwoju dotychczasowego portfolio produktów prasowych, a także kreowaniem nowych rozwiązań w zakresie reklamy prasowej. Będzie też odpowiedzialny za rozwój potencjału przychodowego oraz procesy sprzedażowe w zakresie produktów prasowych. Ponadto będzie czuwał nad koordynacją systemów informatycznych wspierających pracę biura reklamy.

Rafał Wiśniewski przejmuje także zarządzanie działem emisji prasa, kierowanym przez Angelikę Suchecką-Górniak. W strukturze podlega bezpośrednio dyrektorowi zarządzającemu biura reklamy Polska Press Grupy, Pawłowi Kosskowi.

Ma prawie 20-letnie doświadczenie w mediach, reklamie, badaniach oraz statystyce. Pracę w branży reklamowej rozpoczął w 2000 r., najpierw u brokera mediowego, potem w domu sprzedaży prasy regionalnej Media Tak.

Z Polska Press związany jest od 2007 r. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora działu analiz biura reklamy. Uczestniczył w procesie zakupu i integracji Mediów Regionalnych. Reprezentuje Polska Press Grupę jako członek rady nadzorczej Polskich Badań Czytelnictwa.Reklama