Personalia

Paweł Piątek dyrektorem generalnym wszystkich spółek Danone

Obecny w Polsce od trzydziestu lat Danone łączy działające dotąd niezależnie spółki Danone, Nutricia i Żywiec Zdrój w jedną strukturą zarządczą. Wszystkimi kategoriami produktów będzie kierował zespół pod przewodnictwem Pawła Piątka, dotychczasowego prezesa marki Nutricia.

Wraz ze zmianą organizacyjną odpowiedzialny za wszystkie obszary biznesu zespół zarządzający będzie miał większą decyzyjność i swobodę działania w Polsce. Na naszym rynku Danone generuje 3,5 mld zł rocznie. Nowy dyrektor generalny grupy spółek Danone, Paweł Piątek, z organizacją związany jest od czternastu lat. Będzie odpowiedzialny za trzy spółki: Danone, Nutricia i Żywiec Zdrój.

Prostsza, połączona struktura i możliwość wspólnego zarządzania wszystkimi kategoriami produktów ma umożliwić Danone:

  • lepsze dopasowanie oferty do polskich preferencji,
  • wyższą konkurencyjność dzięki efektywności, sprawności i synergii działań połączonych organizacji.

To nie tylko zmiana struktury, to zmiana sposobu myślenia. Budujemy silny zespół, który dobrze zna polskie uwarunkowania i będzie w stanie jeszcze lepiej przełożyć realizowaną przez nas misję na realne i dopasowane lokalnie rozwiązania. Chcemy nadal towarzyszyć Polakom na każdym etapie życia. Znamy dobrze tutejsze wyzwania i potrzeby. Zarówno w obszarze zdrowia, jak i wyzwań środowiskowych – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek Danone w Polsce.

Wzmocniony lokalnie zespół zarządzający będzie mógł kierować polskim rynkiem w sposób bardziej niezależny. Jest to naturalny krok dla Danone, bo Polska jest strategicznym rynkiem w globalnych strukturach firmy. To tu działa 7 zakładów produkcyjnych, w których powstają produkty tworzone we współpracy z polskimi dostawcami. Trafiają one na stoły konsumentów w stu dwudziestu krajach na pięciu kontynentach.

Zmiana organizacyjna dotyczy również funkcji IT & data. Rozpoczął się w nich proces tworzenia centrum usług biznesowych o znacznie szerszych kompetencjach eksperckich i większym zasięgu geograficznym niż dotychczasowe. Do końca 2023 r. planowane jest stworzenie ponad stu pięćdziesięciu miejsc pracy. Jest to strategiczna inwestycja w strukturach Danone na świecie.

  • 1
Paweł Piątek

Paweł PiątekReklama