Personalia

Paweł Kowalewski wysoko w strukturach Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA Global

Paweł Kowalewski został wybrany VP area directorem Europe Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA Global na kolejną kadencję. Po raz drugi z rzędu został szefem tej organizacji na Europę. Pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za globalny rozwój stowarzyszenia.

Wcześniej czterokrotnie piastował stanowisko prezesa polskiego oddziału IAA. Dwukrotnie pełnił też funkcję przewodniczącego rady nadzorczej IAA Polska. Jest również założycielem i prezesem agencji komunikacji marketingowej Communication Unlimited.

Europejscy członkowie naszej organizacji to państwa należące do Unii Europejskiej, ale i kraje spoza niej, takie jak Szwajcaria, Serbia czy Rosja. IAA monitoruje i wpływa na regulacje UE dotyczące rynku reklamy. Nieco trudniej jest z państwami spoza UE. I tu jednak jako największa na świecie organizacja branży reklamowej jesteśmy partnerem dla gremiów rządzących. W Serbii oraz Rosji budujemy standardy samoregulacyjne. Wspomagają one ochronę konkurencji i konsumentów i są wartością dodaną do istniejących przepisów prawa – mówi Paweł Kowalewski.

Efektem tych prac i jednym z sukcesów IAA jest podpisanie przez Urząd Antymonopolowy Rosji memorandum o wprowadzeniu w branży reklamowej samoregulacji bazującej na prawie UE.

W planach Pawła Kowalewskiego jako VP area directora Europe jest m.in. zorganizowanie w 2020 r. kongresu IAA w Sankt Petersburgu.Reklama