Personalia

Patrycja Herbowska objęła stanowisko head of analytics practice w Kantarze

W lipcu 2021 do zespołu firmy badawczej Kantar dołączyła Patrycja Herbowska. Objęła stanowisko head of analytics practice. Wcześniej pracowała w firmach Nielsen i Gfk.

Patrycja Herbowska będzie zajmować się dalszym rozwojem wsparcia działu analytics dla wszystkich domen badawczych Kantara.

Patrycja dołącza do nas jako head of analytics practice w bardzo ważnym momencie. Dynamiczny rozwój w takich obszarach jak analytics i data science jest dla nas kluczowy. Patrycja, jej wiedza i kierowanie tymi obszarami gwarantują wysoką jakość i coraz szersze efektywne wykorzystanie ich w naszych codziennych pracach z klientami – mówi Kamil Michalski, GM Kantara w Polsce.

  • 1
Patrycja Herbowska

Patrycja Herbowska – head of analytics practice w KantarzeReklama