Personalia

Nowy zarząd Klubu Agencji Eventowych SAR

W styczniu w czasie walnego zgromadzenia członkowie Klubu Agencji Eventowych SAR podsumowali najważniejsze projekty realizowane w latach 2017–2018. Wybrali też nowy zarząd, który wyznaczy cele na następną kadencję.

Klub Agencji Eventowych jako nadrzędny cel stawia sobie dalsze promowanie wysokich standardów i dobrych praktyk branży, szczególnie tych wypracowanych wspólnie z marketerami i ujętych w „Białej księdze branży komunikacji marketingowej SAR”.

KAE chce zwiększyć zaangażowanie członków w działania edukacyjne klubu, zintensyfikować bezpośrednie relacje z przedstawicielami klientów, a także rozszerzyć komunikację skierowaną poza branżę eventową. Bardzo ważnym celem na najbliższe dwa lata ma być otwarcie klubu na nowych, spełniających najwyższe standardy członków.

W czasie walnego zgromadzenia członkowie Klubu Agencji Eventowych zadecydowali o składzie nowego zarządu. Na drugą kadencję został wybrany Mariusz Nowak (Ministry of Creativity), a nowymi członkami zarządu zostali:

  • Dorota Wojtczak (Emlab),
  • Michał Atlas (Brave Agency),
  • Dominik Górka (Grupa Manta).

W toku są rozmowy związane z dołączeniem piątej osoby.

W latach 2017–2018 do KAE dołączyły dwie nowe agencje: Grupa Manta oraz Mea Group. Aktualnie klub tworzy 12 agencji: Allegro Agency, Brave, El Padre, Emlab (Grupa S/F), Endorfina Events, Grupa Manta, Mea Group, Ministry of Creativity, Multi Events, Jet Events, Plej, Walk Events.

Klub Agencji Eventowych działa w ramach Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Został założony w 2012 r.

  • 4

Mariusz Nowak

Dorota Wojtczak

Michał Atlas

Dominik GórkaReklama