Personalia

Nowy wiceprezes UOKiK, Tomasz Chróstny

26 sierpnia premier Mateusz Morawiecki powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko wiceprezesa UOKiK. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów wiceprezesi UOKiK powoływani są przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek prezesa UOKiK w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Tomasz Chróstny ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzanie i inżynierię produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest także absolwentem studiów doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. W trakcie studiów odbył stypendium na kierunku inżynieria przemysłowa i mechaniczna w Vitus Bering University College.

Karierę zawodową rozpoczął, uczestnicząc w projektach z zakresu badania sprawozdań instytucji finansowych, wyceny przedsiębiorstw oraz wykrywania przestępstw i nadużyć finansowych. Przygotowywał też analizy ekonomiczne, rynkowe i sektorowe oraz prognozy gospodarcze.

Pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Tam do 25 sierpnia 2019 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych. Ponadto był przedstawicielem ministra właściwego ds. gospodarki w radzie naukowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ma także doświadczenie dydaktyczne i badawcze. Jest nauczycielem akademickim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.Reklama