Personalia

Nowy skład zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Michał Gajewski, CEO Santander Banku Polska dołączył do składu zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Nowo wybrany członek zarządu reprezentuje firmę współpracującą z organizacją.

Walne zebranie członków Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się 4 czerwca. W tym dniu przeprowadzone zostały wybory uzupełniające. Proces ten został poprzedzony informacją o możliwości kandydowania do zarządu organizacji. Do obowiązków tego gremium należą: strategiczne planowanie i nadzór nad funkcjonowaniem stowarzyszenia. Kadencja obecnego zarządu upływa w czerwcu 2020 r.

Santander Bank Polska (wcześniej Bank Zachodni WBK) jest partnerem strategicznym FOB od dwunastu lat.

  • 1

Michał GajewskiReklama