Personalia

Nowy skład menedżerski pionu media & performance w Dentsu Polska

Rafał Klara i Marta Kulik-Jastrzębska objęli nowe role menedżerskie w pionie media & performance Grupy Dentsu Polska. Klara pokieruje zespołem strategów, zaś Kulik-Jastrzębska przejmie odpowiedzialność za planowanie i zakup mediów direct, biddable, badania i analitykę oraz non media.

W Grupie trwa proces integracji do modelu „One Dentsu”, który polega na upraszczaniu sposobu pracy oraz struktury tak, by skuteczniej odpowiadać na potrzeby klientów. Po powołaniu nowych pionów w maju 2020 r. z końcem października skompletowano zespół menedżerski pionu. Pion grupuje kompetencje domów mediowych Carat, Vizeum, Dentsu X, agencji digital performance iProspect (włączając zespoły Amnet i DDS) oraz zespołu Amplifi odpowiedzialnego za relacje z mediami.

Funkcję media delivery director od listopada objęła Marta Kulik-Jastrzębska związana z Dentsu od 2018 r. Początkowo zaangażowana jako digital director jednego z kluczowych klientów Grupy (GCP), później szefowa client performance odpowiedzialna za wszystkich klientów iProspect Polska. Wcześniej przez 6 lat związana z niesieciowym domem mediowym. Jako media delivery director będzie zarządzała zespołami odpowiedzialnymi za planowanie oraz zakup mediów direct, biddable, zespołem badań i analityki oraz non media dla całej Grupy Dentsu.

W listopadzie szefem strategii pionu media & performance został Rafał Klara, wieloletni pracownik Dentsu, ostatnio pełniący funkcję group account directora w Dentsu X. Będzie odpowiadał za koordynację działań zespołu strategicznego, rozwijanie innowacyjnych produktów oraz narzędzi planowania strategicznego. Klara ma blisko 13 lat doświadczenia w analityce, badaniach, planowaniu strategicznym i tworzeniu planów marketingowych.

Z Grupą Dentsu związany jest od dwunastu lat (z przerwą między 2016 i 2017 r.). Odpowiadał za strategię w Vizeum oraz Dentsu X. Z klientami Dentsu zdobywał nagrody Effie (w tym złoto z Imperial Cinepix) oraz Mixx Awards. Przez ponad rok pełnił także funkcję senior brand managera w Fox Networks Group. Ukończył psychologię mediów w WSFiZ oraz zarządzanie marketingowe na Akademii Koźmińskiego. Z tą drugą uczelnią współpracuje od 2019 r., prowadząc zajęcia ze zintegrowanej komunikacji marketingowej.

Zespołami M&P kieruje Tomasz Dziekan, COO Dentsu Polska & CEE, pełniący obowiązki head of media & performance. Kontynuuje transformację pionu media & performance zapoczątkowaną w pierwszym półroczu 2020 r. Pracą zespołów klienckich od maja zarządza Izabela Sochacka, managing client service director. Od sierpnia investment & commercial directorem odpowiedzialnym za negocjacje z partnerami mediowymi jest Arkadiusz Kawecki, manager z ponad 24-letnim doświadczeniem w WPP/GroupM. Szefem działu new business jest Tomasz Chojnecki, manager z ponad 20-letnią historią w Dentsu.

Grupa Dentsu w czerwcu zmieniła struktury, powołując dwa piony: creative oraz media & performance. Celem zmiany jest uproszczenie struktur grupy tak, by skuteczniej wspierać klientów, zachowując najwyższe standardy jakości i obsługi. Od czerwca trwało kompletowanie składu menedżerskiego zespołu media & performance w Dentsu Polska. Proces ten został zakończony sukcesem w październiku.

  • 1
Dentsu Polska

Skład menedżerski pionu media & performance Dentsu Polska


 

Reklama