Personalia

Nowy prezes Nestlé Polska

Po sześciu latach pełnienia funkcji prezesa zarządu Nestlé Polska i blisko trzydziestu latach w Grupie Nestlé Simon Smith przejdzie na wcześniejszą emeryturę. 1 stycznia 2021 r. stanowisko nowego prezesa zarządu firmy w Polsce objął Artur Jankowski.

Przed rozpoczęciem pracy w Nestlé Simon Smith uzyskał kwalifikacje biegłego rewidenta i dyplom MBA na uniwersytecie w Newcastle. Pracował jednocześnie dla firm w północnej Anglii. Po dołączeniu do Nestlé rozwijał swoją zagraniczną karierę. W jej ostatnich latach pełnił takie funkcje, jak CEO Nestlé Adriatic, CFO Nestlé Europe czy w końcu szefa rynku w Polsce.

Podczas pobytu w kraju zbudował zespół menedżerski, który nadzorował transformację firmy pod względem jej efektywności i zaangażowania pracowników. Stworzył też przyszły fundament firmy jako organizacji kierującej się ideą „Force for good”, budując biznes dobry zarówno dla pracowników, społeczności, jak i środowiska.

Artur Jankowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej. Z Nestlé związał się w 2016 r., gdy objął stanowisko dyrektora sprzedaży. Wcześniej pracował w Grupie Danone, w której pełnił kolejno funkcje dyrektora zakupów oraz dyrektora sprzedaży.

W pierwszych latach pracy w Nestlé przekształcił swój dział w elastyczną, adaptującą się do zmian rynkowych strukturę zorientowaną na zrównoważony rozwój, wdrażając w życie wartość, jaką jest szacunek dla innych. Po trzech latach objął funkcję dyrektora dywizji Nutrition, utrzymując pozytywną dynamikę tego kluczowego biznesu Nestlé.

  • 1
prezes Nestlé Polska

Od lewej: Simon Smith, Artur Jankowski – nowy prezes Nestlé Polska

 


 

Reklama