Personalia

Nowe władze PIAP

Po dwóch latach spotkań w formie hybrydowej odbyło się sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych w dotychczas organizowanej formule z udziałem członków izby. Wybrano na nim nowy skład zarządu i komisji rewizyjnej.

Zebranie odbyło się 20 maja 2022 r. Prezesem Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych został Jacek Kozłowski z firmy Guapa Produkcja, który w poprzedniej kadencji władz stowarzyszenia pełnił funkcję wiceprezesa. Stanowisko wiceprezesa PIAP objęła Edyta Lisowska z firmy Eblis B&L, pełniąca w dwóch poprzednich kadencjach funkcję prezesa izby. Drugim wiceprezesem PIAP została Aneta Kamińska z agencji reklamowej Salon Reklamy. Członkami zarządu Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych na lata 2022/2025 mianowano:

 • Anetę Niciak, Refloactive,
 • Magdalenę Humeńczuk, Inspirion Polska,
 • Wojciecha Wąsowskiego, 12M,
 • Sebastiana Piłkę, Inter… Test,
 • Zbigniewa Grzeszczuka.

W skład komisji rewizyjnej  PIAP weszli:

 • Zbigniew Zieliński, AWIH, który objął funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej,
 • Anna Tomal, Mart Ceramic, zastępca przewodniczącego,
 • Zbigniew Czulak, Ritter Pen, sekretarz.

Członkowie komisji rewizyjnej:

 • Zbigniew Kaczor, Maxim Ceramics,
 • Maciej Dembiński, Rosnowski Gift.

Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe za 2021 r. oraz udzielono zarządowi absolutorium za 2021. Zaakceptowano również plan działań PIAP na 2022/2023. Zapadła ponadto decyzja o wydłużeniu kadencji zarządu PIAP z dwóch do trzech lat od 2022 r.

 • 1
Nowe władze PIAP

Nowe władze PIAP


 

Reklama