Personalia

Nowa prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Marzena Strzelczak

Członkowie stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu powołali na trzyletnią kadencję nową prezes, Marzenę Strzelczak. Dotychczasowa prezes, Dominika Bettman, pozostaje zaangażowana w prace stowarzyszenia w roli przewodniczącej Rady Odpowiedzialnego Przywództwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która rozpoczęła funkcjonowanie w nowej formule.

Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się 1 czerwca. Władze zdecydowały o powierzeniu funkcji prezesa Marzenie Strzelczak, od 2014 r. dyrektor generalnej FOB, a od 2015 r. także członkini zarządu.

Strzelczak jest ekspertką w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania różnorodnością. Wcześniej związana z sektorem biznesowym oraz branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną. Odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialog ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.

Na trzyletnią kadencję powołany został również nowy zarząd oraz komisja rewizyjna. FOB kontynuuje politykę powoływania na stanowiska członków zarządu przedstawicieli firm – partnerów strategicznych skupionych w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Skład zarządu FOB na kadencję 2020–2023:

 • Marzena Strzelczak, prezes FOB,
 • Joanna Erdman, nowo powołana członkini zarządu,
 • Monika Kulik, kontynuacja funkcji członkini zarządu,
 • Irena Pichola, kontynuacja funkcji członkini zarządu,
 • Izabela Rakuć-Kochaniak, nowo powołana członkini zarządu,
 • Patrycja Rogowska-Tomaszycka, nowo powołana członkini zarządu,
 • Katarzyna Teter, nowo powołana członkini zarządu.

Skład komisji rewizyjnej FOB, kadencja 2020–2023:

 • Tomasz Trabuć,
 • Przemysław Oczyp,
 • Bartłomiej Remisko.

Dominika Bettman, prezes Siemens Polska, pozostaje zaangażowana w działanie FOB jako liderka Rady Odpowiedzialnego Przywództwa FOB. Rada od czerwca rozszerzy swoją formułę. Obok dotychczasowej grupy członków zarządów firm partnerskich FOB pracę rozpocznie zespół ekspertów przy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa.

W skład gremium wejdą eksperci wielu dziedzin i obszarów, autorytety. Będą wspierać działanie rady i aktywnych w jej ramach przedstawicieli firm – partnerów strategicznych FOB. Będą również zaangażowani w opracowywanie cyklicznych raportów podsumowujących trendy i kluczowe wyzwania w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

 • 1
Marzena Strzelczak

Marzena StrzelczakReklama