Personalia

Monika Masztakowska szefową sprzedaży i marketingu Diners Club Polska

Z początkiem marca 2019 r. Monika Masztakowska objęła stanowisko dyrektora działu sprzedaży i marketingu w organizacji płatniczej Diners Club Polska. Zastąpiła Pawła Kałudowa.

Monika Masztakowska ma wieloletnie doświadczenie w obszarze sprzedaży, marketingu i public relations. Pracę w Diners Club Polska rozpoczęła jako menadżer ds. marketingu i PR w 2004 r.

W ciągu ostatnich trzech lat była menedżerem ds. sprzedaży, a wcześniej przez prawie 2 lata wspierała dział rozwoju produktu. Przez cały czas budowała sieć sprzedaży kart płatniczych wydawcy oraz wzmacniała jego wizerunek.

Od marca 2019 r. odpowiada za koordynację wszystkich działań z zakresu marketingu i sprzedaży całej firmy.

Wcześniej była związana z firmami z obszaru finansów. Doświadczenie zdobywała, realizując projekty m.in. dla banku BPH, Kredyt Banku czy PKO BP. Jest absolwentką Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz podyplomowych studiów public relations na Akademii Ekonomicznej.Reklama