Personalia

Michał Włodarczyk dyrektorem operacyjnym Krajowego Instytutu Mediów

Funkcję dyrektora ds. operacyjnych Krajowego Instytutu Mediów objął Michał Włodarczyk. Stanowisko zostało stworzone w związku z rozwojem instytutu oraz rozszerzającym się zakresem jego działalności.

Jako dyrektor ds. operacyjnych Michał Włodarczyk będzie odpowiadał za:

 • koordynację współpracy pomiędzy departamentami instytutu,
 • rozwój jego struktur,
 • inicjowanie działań mających na celu maksymalizację realizacji planów i postępów prac nad prowadzonymi przez KIM projektami badawczymi,
 • utrzymywanie relacji z interesariuszami rynku mediów oraz organizacjami branżowymi.

Przez minioną dekadę był związany z Gemius Polska. W ostatnich latach pełnił funkcję dyrektora zarządzającego, odpowiadając za zarządzanie polskim oddziałem Gemiusa. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, ma certyfikat IAB DIMAQ Professional.

Krajowy Instytut Mediów zatrudnia obecnie ponad 40 pracowników i współpracowników. Jego struktura składa się z:

 • Departamentu ds. Badań, zarządzanego przez Anetę Tyborowską,
 • Departamentu Wiedzy, zarządzanego przez Dorotę Cetnarską,
 • Departamentu Analiz, zarządzanego przez Michała Romanowskiego,
 • Departamentu Data Collection, zarządzanego przez Katarzynę Filipowicz,
 • Departamentu Panelu, zarządzanego przez Annę Oziębło.

Dodatkowo działalność KIM jest wspiera przez departamenty:

 • Prawa i Procedur,
 • Pozyskiwania Funduszy,
 • Komunikacji Branżowej,
 • Administracji,
 • Informatyczny,
 • Księgowości i Finansów.

Dyrektorem zarządzającym Krajowego Instytut Mediów jest Mirosław Kalinowski.

 • 1
Michał Włodarczyk dyrektorem operacyjnym Krajowego Instytutu Mediów

Michał WłodarczykReklama