Personalia

Michał Taranta w Havas Media Group

Do zespołu Havas Media Group dołączył Michał Taranta. Wrócił do agencji po czterech latach, obejmując stanowisko head of integrated communication. Stanął na czele zespołu task team, którego zadaniem będzie wspieranie zespołów w tworzeniu strategii i ofert z obszaru online.

Zespół, którym pokieruje Michał Taranta, będzie składać się z przedstawicieli wszystkich specjalistycznych jednostek Havas. Do jego głównych zadań należy ścisła współpraca z zespołami obsługi klienta w zakresie budowania strategii cross-mediowej, z silnym dążeniem do digitalizacji komunikacji. Współpracując z wyspecjalizowanymi jednostkami, task team będzie tworzył rozwiązania mediowe integrujące obszary programmatic, social, search czy geolocation.

Task team będzie stanowił wsparcie w określaniu podejścia do taktyki mediowej wszystkich kluczowych klientów Havasu. Jednocześnie będzie dbał o planowanie odpowiedniej strategii pomiaru działań. W tym zakresie specjaliści zespołu skorzystają z kompetencji i zasobów działu badań i strategii intelligence oraz DBI. Ta ostatnia to wyspecjalizowana w data driven marketingu jednostka Havas Media Group.

Taranta będzie bezpośrednio podlegał Aleksandrze Bujnowskiej, chief digital officer w Havas Media Group. Nowy head of integrated communication ma 14 lat doświadczenia w pracy w mediach. To zdobywca nagród branżowych, m.in. Mixx, Innovation czy Effie.

Karierę rozpoczynał w OMD, a następnie współtworzył wyspecjalizowany w obszarze Internetu zespół media contacts (Havas Media Group). Kontynuował pracę w firmie Zenith, gdzie tworzył dział strategii mediowej. Wspierał zespoły w przygotowaniu zarówno strategii, jak i rozwiązań taktycznych, które pozwalały na osiąganie synergii zintegrowanych działań w mediach tradycyjnych i cyfrowych. Przygotowywał i prowadził szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji w mediach cyfrowych.Reklama