Mateusz Kirstein, wiceprezes studia Dobro, rozstaje się z firmąWróć do Mateusz Kirstein, wiceprezes studia Dobro, rozstaje się z firmą