Personalia

Marzena Strzelczak, prezeska FOB, w zarządzie CSR Europe

Europejska sieć biznesowa w obszarze zrównoważonego rozwoju CSR Europe powołała nowych członków zarządu. Wśród nich jest Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

22 czerwca członkowie CSR Europe wybrali na dorocznym zgromadzeniu ogólnym 10 przedstawicieli nowego zarządu organizacji. W jego skład weszły:

 • osoby zasiadające w zarządach członków korporacyjnych CSR Europe;
 • reprezentantki narodowych organizacji partnerskich.

Jedną z nich jest Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. FOB należy do sieci National Partner Organisations CSR Europe.

Skład nowego zarządu CSR Europe

Członkowie i członkinie zarządu reprezentujący firmy partnerskie CSR Europe (corporate members):

 • Maria Alexiou, ESG senior advisor, Titan Cement
 • Filippo Bettini, sustainability & future mobility officer, Pirelli
 • Dominique Debecker, deputy chief sustainability officer, Solvay
 • Helen Grundy, European sustainability lead, Hitachi Europe
 • Gonzalo Juarez De La Rasilla, head of sustainability stakeholders engagement, Enel
 • Monica Perez Lobo, head of sustainability & ESG management, Toyota Motor Europe
 • Thorsten Pinkepank, director sustainability relations, BASF
 • Wouter Vermeulen, senior director sustainability Europe, Coca-Cola Europe

Członkinie zarządu reprezentujące krajowe organizacje partnerskie CSR Europe (National Partner Organisations, NPO’s):

 • Elisa Rotta, program manager, Fondazione Sodalitas
 • Marzena Strzelczak, president, general director, Responsible Business Forum

Wśród postawionych przed nimi zadań wymieniono m.in. zwiększenie wysiłków oraz doskonalenie strategii CSR Europe związanych z zapewnieniem praktycznego wkładu biznesowego w działania na rzecz włączającego Europejskiego Zielonego Ładu. Nowy zarząd poprzez swoje działania zamierza m.in.:

 • wykorzystać międzynarodową sieć do wpływu na dużą skalę;
 • budować sojusze globalne i lokalne;
 • pracować na rzecz sprawiedliwej transformacji;
 • wdrażać wraz z firmami nastawione na praktykę strategie i plany związane ze zrównoważonym rozwojem.

Kadencja nowego zarządu rozpocznie się 23 czerwca i potrwa 3 lata. Na kolejnym posiedzeniu CSR Europe, które odbędzie się we wrześniu 2022 r., zostaną powołani przewodniczący i wiceprzewodniczący zarządu.

 • 1
Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak


 

Reklama