Personalia

Marzena Cieślewicz objęła stanowisko people & culture director w V&P Group

Grupa V&P obejmująca wyspecjalizowane spółki z obszaru marketingu i wsparcia sprzedaży utworzyła nowe stanowisko people & culture director. Objęła je Marzena Cieślewicz.

Marzena Cieślewicz ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii HR i modeli kompetencyjnych, rozwijaniu talentów, wspieraniu liderów w zarządzaniu zespołami, ewaluacji, rozpoznawaniu potencjału oraz kompetencji ekspertów i liderów, a także wskazywaniu kierunków w rekrutacji. Przez ostatnie 10 lat pracowała jako head of consulting w DDI Poland. Budowała i wdrażała skorelowane z priorytetami biznesowymi i kulturowymi, różnorodne strategie HR. Była partnerem dla członków zarządów międzynarodowych organizacji oraz ich liderów HR. Wcześniej pracowała jako HR manager w Kompanii Piwowarskiej.

W Grupie V&P jej rolą jest wspieranie rozwoju pracowników – zwłaszcza tych kompetencji, które zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo będą niezbędne do realizacji celów biznesowych, zgodnie z wartościami firmowymi Vision & People. Do zadań people & culture director będzie należało ponadto rozbudowanie spójnego i zrozumiałego systemu HR. Takiego, który towarzyszy pracownikom od rekrutacji, przez wdrożenie, ewaluację, ocenę kompetencji i możliwości rozwojowych, aż do osiągania gotowości do nowych ról i wyzwań.

V&P ma oznaczać właśnie Vision & People, czyli śmiałe i dalekosiężne wizje rozwoju, ambitne cele biznesowe i znakomici ludzie, dzięki którym możliwa jest ich realizacja. Istotne przy tym jest zachowanie kultury organizacyjnej bez utraty założeń współpracy, komunikacji i wartości firmy.

  • 1
Marzena Cieślewicz – people & culture director w V&P Group

Marzena Cieślewicz – people & culture director w V&P GroupReklama