Personalia

Marta Wiercińska dyrektorem sprzedaży Gazeta.pl

Do zespołu sprzedaży portalu Gazeta.pl dołączyła Marta Wiercińska. Jako dyrektor sprzedaży grupy kieruje pracą zespołów sprzedaży agencyjnej i bezpośredniej.

Zajmie się optymalizacją procesów sprzedażowych i będzie odpowiedzialna za realizację celów przychodowych portalu. Na stanowisku zastąpiła Renatę Hendel, która podjęła decyzję o odejściu z Agory i z końcem lutego zakończyła współpracę ze spółką.

Nadzór nad całą strukturą sprzedaży jako dyrektor handlowy grupy Gazeta.pl sprawuje Tomasz Pudlis.

Nowa dyrektor ma ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą. Z rynkiem mediów i reklamy związana jest od prawie dwudziestu lat. Poprzednio pracowała m.in. w firmie Gemius jako dyrektor rozwoju biznesu i marketingu oraz w Starcom Media Vest Group. Jako dyrektor handlowy odpowiadała za negocjacje warunków handlowych dla klientów spółki we wszystkich mediach.

Wcześniej przez 9 lat była związana z firmą AtMedia, w której m.in. jako dyrektor komercyjny zarządzała pracą zespołów sprzedażowych, odpowiadała za politykę handlową, strategię negocjacyjną i rozwój biznesu interaktywnego.

 Reklama