Personalia

Mariusz Szuster dyrektorem generalnym Grupy Radiowej

Na nowo utworzone stanowisko dyrektora generalnego Grupy Radiowej awansował Mariusz Szuster. Odpowiada za realizację celów operacyjnych we wszystkich obszarach obejmujących działalność radiową w Grupie ZPR Media. Podlega bezpośrednio zarządowi spółki Time.

Z Grupą ZPR Media związany jest od 2000 r. Pracował w działach handlowych, pełniąc funkcję dyrektora handlowego, a od 2008 r. dyrektora zarządzającego w filiach spółek Radio Eska oraz Time.

W 2011 r. objął stanowisko zastępcy dyrektora krajowego sprzedaży bezpośredniej. Od tego czasu odpowiadał za koordynację sprzedaży lokalnej w ramach produktów radiowych grupy. Do jego zadań należały również:

  • nadzorowanie pracy we wszystkich oddziałach terytorialnych spółki,
  • wdrażanie nowych projektów,
  • sprzedaż internetu i koncertów,
  • współpraca z innymi spółkami Grupy ZPR Media.

Od maja 2017 r. jako zastępca dyrektora handlowego radia zarządzał także zespołem sprzedaży w Warszawie.

  • 1
Mariusz Szuster Grupa Radiowa

Mariusz Szuster



Reklama