Mariusz Kukwa na czele Amplifi, Arkadiusz Kawecki opuszcza agencję

Mariusz Kukwa na czele agencji Amplifi (Dentsu)Wróć do Mariusz Kukwa na czele Amplifi, Arkadiusz Kawecki opuszcza agencję