Personalia

Marek Kempka dyrektorem w IQS odpowiadającym za obszar customer experience i innowacji

Skład dyrektorski IQS zasilił Marek Kempka, zajmując stanowisko head of customer experience and innovation.

Marek Kempka ma ponad 25-letnie doświadczenie w badaniach rynku, marketingu, zarządzaniu kategorią, analityce programów lojalnościowych czy shopper insights. Pracował po stronie takich globalnych klientów jak Unilever czy Geant. W Membr zajmował stanowisko research directora, a w Nielsenie jako customer & shopper insights director odpowiadał globalnie za wdrażanie nowych technologii do badań shopperowych oraz współpracę z kluczowymi klientami w regionie Europy. Ostatnie 2 lata swojej kariery poświęcił pracy w technologicznym start-upie z Singapuru, działającym w obszarze category managementu.

Specjalizuje się w kierowaniu inicjatywami strategicznymi ukierunkowanymi na wzrost biznesu, transformację cyfrową i zorientowanie na klienta.

Do jego głównych zadań w IQS należy rozwój w obszarze customer experience. W tym sprzedaż i development powstałej w IQS platformy Real Voice służącej do zbierania, analizy oraz wizualizacji opinii i satysfakcji klientów (CX).

  • 1
Marek Kempka dyrektorem w IQS

Marek Kempka dyrektorem w IQS

 Reklama