Personalia

Marcin Pery nowym prezesem Gemiusa

Nowym prezesem Gemiusa został Marcin Pery. Zastąpił Piotra Ejdysa.

Naszym najważniejszym celem strategicznym jest obecnie rozwój badania jednoźródłowego obejmującego Internet, telewizję i radio zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na tym koncentrują się aktywności całej naszej firmy – podkreśla Marcin Pery.

Nowy CEO w latach 2003–2008 pełnił funkcję wiceprezesa Gemiusa. W kolejnych latach był zaangażowany w projekty po stronie mediów. W 2015 r. wrócił do firmy. Ostatnio koncentrował się na kluczowym dla przedsiębiorstwa obszarze rozwoju badania jednoźródłowego.

Piotr Ejdys będzie wciąż zaangażowany w sprawy spółki, m.in. poprzez doradztwo strategiczne w zakresie rozwiązań technologicznych.Reklama