Personalia

Marcin Nedwidek zostanie prezesem połączonych spółek Uniqa i Axa

Grupa Uniqa sfinalizowała zakup spółek Axa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Funkcję prezesa po połączeniu prawnym spółek w Polsce ma objąć Marcin Nedwidek.

15 października Grupa Uniqa sfinalizowała transakcję zakupu spółek Axa w Polsce, w Czechach i na Słowacji. Udało się to po ośmiu miesiącach od ogłoszenia planowanej transakcji. Oznacza to, że w Polsce Grupa Uniqa stała się nowym właścicielem pięciu spółek*. To:

  • Axa Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji,
  • Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń,
  • Axa Polska,
  • Axa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,
  • Axa Powszechne Towarzystwo Emerytalne.

Po transakcji Grupa Uniqa stała się piątą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Polsce. Nową organizacją po prawnym połączeniu pokieruje Marcin Nedwidek, obecnie członek zarządu Axy odpowiedzialny za obszar klienta indywidualnego. Powołanie nowego prezesa wymaga wcześniejszej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Obecny prezes spółki Uniqa Polska, Jarosław Matusiewicz, również pozostanie w firmie i obejmie ważną rolę w zarządzie połączonych spółek.

Uniqa w Polsce wchodzi tym samym w całkiem nowy obszar inwestycyjno-emerytalny. Axa oferuje fundusze inwestycyjne i paletę produktów emerytalnych – IKZE, IKE i jest szósta na rynku pod względem wartości aktywów PPK. Zarządza także szóstym pod względem wartości aktywów otwartym funduszem emerytalnym. Na koniec 2019 r. Axa PTE i Axa TFI zarządzały łącznie aktywami w wysokości 15 mld zł.

* Transakcja nie dotyczy innych firm działających w Polsce pod marką Axa: Axa Partners, Axa Assistance ani Axa XL.

  • 1
Marcin Nedwidek

Marcin Nedwidek


 

Reklama