Personalia

Maciej Kowalczyk dołącza do zespołu Matterkind CEE. Awans Bartosza Owczarczyka

Matterkind (Grupa IPG), agencja specjalizująca się w rozwiązaniach z obszaru addressable marketingu, wzmacnia strukturę w regionie CEE i rozbudowuje ofertę konsultingową. Maciej Kowalczyk objął stanowisko head of client solutions. Będzie odpowiadał za rozwój biznesu i portfolio klientów agencji, relacje z klientami i wspieranie ich we wdrożeniach rozwiązań oraz za dalsze umacnianie kompetencji zespołu.

Maciej Kowalczyk przeszedł do Matterkind z Grupy K2. Był z nią związany od 2009 r. Ostatnio zajmował stanowisko business & trading directora. Odpowiadał za obsługę kluczowych klientów firmy i koordynację polityki zakupowej w obszarze digital. Pracował m.in. z markami PZU, Carrefour, LG, L’Oreal, Play i Grupą Pracuj przy projektach performance, e-commerce i 360 stopni.

Jednocześnie Bartosz Owczarczyk awansował na stanowisko head of addressable product & advisory

To ekspert z 14-letnim doświadczeniem w dziedzinie danych i analityki. Z Matterkind CEE jest związany od 2020 r. Zajmował dotąd stanowisko data strategy & marketing technology lead. W nowej roli będzie odpowiadał za:

  • portfolio produktów oferowanych przez Matterkind na rynkach lokalnych i globalnie;
  • rozwój oferty konsultingowej;
  • ujednolicenie oferty agencji na rynkach regionu CEE.

Maciej Kowalczyk i Bartosz Owczarczyk będą wspólnie pracować nad rozwojem:

  • oferty produktów i usług kierowanych do regionalnych i lokalnych klientów agencji z Grupy IPG (Initiative, UM, Reprise);
  • produktów new business;
  • zunifikowanej obsługi na wszystkich rynkach CEE.

Obaj podlegają Agacie Sądel, która od początku 2022 r. zarządza Matterkind CEE.

Umocnienie regionalnej struktury Matterkind jest wynikiem dynamicznego rozwoju naszego biznesu i oferty. Ta obejmuje dziś:

  • kompleksowe rozwiązania z zakresu marketingu 1:1, pokrywające większość kanałów komunikacji (digital, DOOH, audio, connected TV);
  • projekty analityczne oferowane we współpracy z Kinesso;
  • development narzędziowy realizowany ze wsparciem zespołu Acxiom.

Obserwujemy nowe wyzwania, z jakimi mierzą się marketerzy. W związku z tym poszerzamy ofertę konsultingową, zbudowaną na bazie naszego know-how, benchmarków oraz sieciowych i lokalnych narzędzia (…) – wyjaśnia Agata Sądel, head of Matterkind CEE. – Rozwijamy również portfolio usług, m.in. w zakresie kompleksowej oferty in-gamingowej, rozwiązań kreatywnych oraz konsultingu na styku danych, technologii i kreacji.

Zmiany w strukturze Matterkind CEE mają na celu wykorzystanie rosnącego potencjału rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Także wspieranie klientów mierzących się z wyzwaniami, jakie przynoszą zmiany w rzeczywistości makro- i mikroekonomicznej. Konsekwentnie wzmacniamy kompetencje i pozycję agencji z grupy Mediabrands w regionie CEE.

W październiku stanowiska regionalne objęli: Justyna Mazur (managing director Initiative Poland & CEE) i Michał Jasiński (managing director UM Poland & CEE). Nowe funkcje Macieja i Bartosza to kolejny krok w tym procesie – mówi Monika Bronowska, CEO IPG Mediabrands CEE, której operacyjnie podlega Matterkind CEE.Reklama